Wygląda na to, że przed wakacjami nastąpiła ofensywa firma chwilówkowych. Wiąże się to ze zwiększeniem kwoty pierwszej darmowej chwilówki.
Konkurencję przebiła Szybka Gotówka, która ustawiła limit dla nowego klienta na 6000 zł. Jest to jak do tej pory rekord na naszym rynku. Drugi w kolejności Vivus może zaoferować tylko 3000 zł.

Po 6000 złotych darmowej chwilówki w firmie Szybka Gotówka, może zgłosić się każdy obywatele Polski, którzy w chwili składania wniosku ukończyli 18 lat, posiadający rachunek bankowy i telefon komórkowy, oraz nie posiadający zaległości w spłacie zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
Szybka Gotowka sprawdza klientów w bazach - BIG InfoMonitor, ERIF, KRD, BIK, ZBP.

Chwilówki to produkt pozabankowy, który w pewnym stopniu jest alternatywą dla kredytów oferowanych przez banki. Jednak, pożyczkodawców pozabankowych nie obowiązują regulacje prawne, które muszą przestrzegać banki.

I tak najważniejsza zaletą chwilówki jest brak wymogu badania zdolności kredytowej. Jedyną procedurą badającą zdolność pożyczkobiorcy do spłaty zadłużenia jest weryfikacja w bazach dłużników, takich jak BIG, KRD i tym podobnych.

Drugą ważna zaletą jest możliwość zdobycia środków finansowych bez wychodzenia z domu, wszystkie formalności dokonywanie są zdalnie a pieniądze trafiają na konto bankowe.

Trzecią ważna zaletą chwilówek jest to, że są one oferowane za darmo dla nowych klientów. Kto pożycza po raz pierwszy w danej firmie, zazwyczaj nie musi spłacać kosztów.

Na chwilówkach online zarabiają głównie firmy z dużym kapitałem, który albo pozyskują z wewnętrznych źródeł, albo mają tanie zewnętrzne finansowanie. Osoba, która nie posiada kilku milionów złotych, raczej nie może sobie pozwolić na wejście w ten biznes.

Warto tutaj zaznaczyć, że istnieje model pożyczek społecznościowych. Jest on jednak mało konkurencyjny, ponieważ ewentualna windykacja zazwyczaj spoczywa na inwestorze, który udzielił pożyczki. Co więcej, pożyczkobiorcy nie są gruntownie weryfikowani w bazach BIG oraz BIK.
To właśnie te czynniki zniechęca do pożyczania pieniędzy przez popularną platformę Kokos.pl, która mimu kilkunastu lat  na rynku, nie wyrobiła sobie znaczącego miejsca w branży FinTech.

Wygląda jednak na to, że pojawił się ciekawy projekt, który usunął wady popularnego Kokosa. Jest to FastInvest, którego pomysł opiera się na połączeniu pożyczek społecznościowych oraz firmy z chwilówkami.

Na czym polega ten rewolucyjny projekt?

Osoba, która zostanie zaakceptowana przez FastInvest otrzymuje pożyczkę ze środków firmy z automatu, jednak w każdej chwili może wejść inwestor, który dołoży swoją cześć do pożyczki, pobierając za proporcjonalny do wkłady zysk.

Co więcej, taki inwestor może w każdej chwili odsprzedać swoje udziały do FastInvest, która to firma gwarantuje wykup.

Na chwilę obecną trudno wróżyć, czy taki model biznesowy przebije się na rynku.

 

Rejestry BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej działają w oparciu o ustawy, które określają jakie operacje mogą być w tych bazach przeprowadzane, i kto to może robić.

A wiec negatywną historię w BIK można wyczyścić tylko i wyłącznie przez instytucję który ją tam umieścił. I to właśnie na baku należy się koncentrować, w sytuacji gdy chcemy poprawić sobie scoring w BIK.

Należy tutaj jednak dodać, że do BIK bezpośredni dostęp mają też niektóre firmy z chwilówkami, które podpisały umowę z Biurem. Taka darmowa chwilówka, czy inna pożyczka pozabankowa widnieje w raporcie BIK jako "Kredyt niecelowy oraz studencki". Każda chwilówka jest odnotowane jako osobny wpis.

Dlatego, aby samemu wyczyścić sobie historie kredytową należy napisać pismo reklamację, lub wycofanie zgody. Korzystanie z pośredników jest w tym wypadku bezsensowne.

Niespłacenie chwilówki w określonym przez pożyczkodawce czasie wiąże się z konsekwencjami.

Pierwszą nieprzyjemną rzeczą, jaka spotyka dłużnika jest naliczenie karnych odsetek. Jest to pełnoprawny mechanizm stosowany przez wszystkich wierzycieli. Obecnie takie odsetki wynoszą one 10% rocznie.

Kolejną, jednakże dyskusyjną formą przekonania dłużnika do spłaty, są dodatkowo płatne monity. Pierwsze powiadomienia SMS o zaległościach przychodzą już 2-3 dni po terminie wpłaty. Następnie dłużnik otrzymuje listy oraz telefony z ponagleniem do zapłaty. Taki telefon lub pismo mogą kosztować dodatkowo do kilkudziesięciu złotych.

Wpisanie pożyczkobiorcy do baz dłużników, czyli popularnych BIGów. W zależności od umowy z firmą chwilówkową można znaleźć się na liście Erif, KRD i InfoMonitor, a w szczególnych przypadkach zła historia kredytowa może zostać odnotowana w Biurze Informacji Kredytowej.

Sprzedaż długi firmie windykacyjnej, w sumie dla chwilówek to ostateczność, bo za taki dług mogą otrzymać kilkanaście procent.

Sprawa sądowa i egzekucja komornicza to ostateczność, w sytuacji gdy wszystkie możliwości odzyskania długu zostały wyczerpane.

Chwilówki to specyficzny produkt finansowy, głównie dzięki temu że cała procedura aplikacji została maksymalnie uproszczona. Celem takiego działania było między innymi ułatwienie potencjalnemu pożyczkodawcy podjecie decyzji - skomplikowany proces aplikacji może skutecznie zniechęcić do całej procedury.

Jednym z elementów aplikacji jest weryfikacja tożsamości potencjalnego pożyczkobiorcy, która pozwala potwierdzić tożsamość osoby ubiegającego się o chwilówkę. Ma to w domyśle wyeliminować ryzyko oszustw, a w szczególności zaciąganie pożyczek pozabankowych na skradzione dane osobowe.

Najpowszechniejszym sposobem weryfikacji tożsamości jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego na konto bankowe firmy chwilówkowej. Przelew musi być, co oczywiste, wykonany z konta osoby aplikującej. Sama kwota jest symboliczna i w zależności od firmy wynosi od 0,01 do 1 zł.
Gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku firmy pożyczkowej, możliwe będzie zarówno sprawdzenie imienia i nazwiska oraz nr konta z tymi znajdującymi się na wniosku.

Weryfikacja przez przelew bankowy to popularna metoda na potwierdzenie umowy na odległość.

Obecnie górny pułap kosztów pożyczek jest regulowany przez ustawę, która wprowadza odpowiedni sposób na wyliczenie maksymalnego kosztu pożyczki, chwilówki lub kredytu. Limit ten dotyczy zarówno rynku bankowego jak i pozabankowego.

I tak obecnie koszt pożyczki nie może przekroczyć pożyczanej kwoty. Ma to oczywiście praktyczne przełożenie na możliwość przedłużenia. W praktyce pożyczkobiorca ma jedną lub dwie takie możliwości, w zależności od tego czy brał tą chwilówkę za darmo, czy nie.

Ustawa, zwana potocznie antylichwiarską, maiła w swoich zamierzeniach wyeliminować z rynku darmowe chwilówki, wprowadzając drugą formułę na maksymalny koszt. Jest on ograniczony wzorem:

MPKK ≤ ( K * 25% ) + ( K * n / R * 30% )

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

MPKK - maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu,
K - całkowita kwota kredytu,
n - okres spłaty wyrażony w dniach,
R - liczba dni w roku.

 

Trzecie ograniczenie dotyczy tego, że koszty wyliczane wg powyższego wzoru dotyczą okresu 120 dni, to znaczy że w tym czasie nie można pobrać więcej pieniędzy za kolejne pożyczki udzielane w czasie 3 miesięcy od pierwszej chwilówki czy kredytu.

Pierwsza chwilówka za darmo to jedna z najpopularniejszych promocji na rynku firm pozabankowych. Klient, który dostanie taką darmową pożyczkę ma potem łatwiejsze drogę do kolejnej chwilówki, za którą oczywiście musi już zapłacić.

Jeśli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić kwoty pożyczki w zadeklarowanym terminie, wówczas ma on możliwość przedłużenia terminu spłaty. Liczba takich przedłużeń jest jednak ograniczona przez ustawę. W sumie, w zależności od kwoty i okresu kredytowanie można legalnie przedłużyć chwilówkę 2 lub 3 razy.

I tak na przykład Vivus pozwala na dwukrotne przedłużenie w przypadku nowego klienta, oraz jednokrotne w przypadku kolejnej pożyczki.

Inne firmy oferuję tzw. refinansowanie, czyli praktycznie nieograniczoną możliwość przedłużania. Jest to jeden ze sposobów na obejście ustawy ograniczającej koszty.

Przedłużenie to popularna praktyka, na której firmy mają największy zarobek. Jakiekolwiek próby ograniczenia, zazwyczaj wiążą się ze sprytnym sposobem na jego ominięcie. Trzeba jednak zaznaczyć, że większość firm etycznie podchodzi do tego tematu.

przedłużenie chwilówki za darmo

1

Firmy z chwilówkami raczej nie kwapią się do udzielania pożyczek osobom, które dopiero co skończyły 18 lat. Wynika to głównie z obawy przed zbyt młodym wiekiem pożyczkobiorcy.
I właśnie dlatego większość chwilówek udziela pożyczek klientom, którzy skończyli 21-22 lata. Może wydawać się to dość restrykcyjne, ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że większość firm nie weryfikuje dochodu, to wydaje się to logiczne. Mały odsetek osób, które dopiero co ukończyły 18 lat, ma stałe zatrudnienie.
Również bazy BIG oraz BIK nie mają nic do powiedzenia o takim 18-letnim kliencie, pożyczkodawca nie ma w tym wypadku żadnego punktu zaczepienia.

Jeszcze trudniej znaleźć darmowe chwilówki od 18 lat. W tym wypadku pożyczkodawca na pewno zażąda udokumentowania dochodu, a przyznawalność będzie bardzo niska.

Zestawienie chwilówek od 18 lat. Aktualny spis firm, które udzielają chwilówek osobom, które dopiero co weszły w pełnoletność.

O to, która firma oferuje najlepsze darmowe chwilówki, spierają się nie tylko same firmy, ale również pożyczkobiorcy, którzy korzystają z ofert różnych podmiotów.
Najważniejszym kryterium w doborze najlepszej firmy jest przystawalność. Wiadomo, że firma która nie chce dać chwilówki, ale oprócz tego ma bardzo dobre warunki, nie będzie chętnie odwiedzana przez osoby, które potrzebują finansowania.

I właśnie taką firmą jest znany i ceniony Vivus. Pożyczkodawca działa według przejrzystych zasad i oferuje stosunkowo wysokie kwoty chwilówki. Pierwsza, darmowa, może wynieść nawet 2500 PLN.
Vivus ma też stosunkowo wysoką przyznawalność, a przedłużenie chwilówki u tego pożyczkodawcy jest zgodne z obowiązującymi obecnie ograniczeniami prawnymi - firma nie kombinuje z refinansowaniem.

Innym godnym polecania pożyczkodawcą jest również Wonga. Wprawdzie nie ma on klasycznej oferty "za darmo", ale kwota 10 złotych za pierwszą chwilówkę wydaja się również również atrakcyjna.
Co więcej brytyjska firma posiada w swojej ofercie również produkt ratalny, który charakteryzuje się tym, że łatwiej się go spłaca.