Wszystko wskazuje na to, że rządowy program 500 plus nie wpłynął na rynek chwilówek, Polacy zadłużają się w takim samym tempie jak wcześniej.
Warto jednak zwrócić uwagę, że dodatkowe pieniądze zwiększają zdolność kredytową, co powoduje jeszcze większe zadłużanie się beneficjentów tego programu.
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych i Szkoła Główna Handlowa zapytały Polaków o to, na co wydają pieniądze ze świadczenia 500 plus. I tak 5% przeznacza na zaciągnięcie pożyczki. Rok wcześniej nikt nie planował wykorzystanie 500 plus na sfinansowanie pożyczki.
W dłuższej perspektywie 4,5% badanych osób chce sfinansować zaległości, w tym rat za pożyczki, kredyt czy chwilówki.

Według Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce rynek chwilówek, czyli pozabankowych pożyczek niskokwotowych rośnie rocznie o 1,5 mld złotych, a każdego roku poza sektorem bankowym zadłuża się ponad 1,5 mln Polaków.
Jak informuje Biuro Informacji Kredytowej, wartość kredytów i pożyczek do kwoty 4 tysięcy złotych, wyniosła w 2016 roku 10 mld zł, z czego na firmy z chwilówkami przypada jedna czwarta udziału.
Wszystko wskazuje na to, że w 2017 rynek chwilówek również urośnie, i to mimo niesprzyjających okoliczności, takich jak ustawowe ograniczenia kosztów pożyczek, czy też transfery socjalne, a w szczególności program 500+.

Każda firma z pożyczkami online musi stosować się do przepisów które określają jakie informacje muszą być zaprezentowane przez pożyczkodawcę przed podpisaniem umowy.

I tak na firmie spoczywa obowiązek ujawnienia takich danych jak:

  • Dane firmy, w szczególności jej adres, numer NIP.
  • Kwota pożyczki, koszty odsetkowe jak i poza-odsetkowe.
  • Harmonogram spłaty chwilówki.
  • Istotne terminy, w tym okres kredytowania, windykacji.
  • Oprocentowanie, obowiązkowo RRSO, czyli całkowity koszt pożyczki.
  • Opłaty pobierane w związku z nieterminową spłatą.
  • Sposób i warunki zabezpieczenia pożyczki.
  • Warunki przedterminowej spłaty.
  • Informacja o odstąpieniu od umowy.

Warto dodać, że powyższe dane są wymagane przez prawo, a nie tylko wynikają z dobrych praktyk w biznesie.

1

Wygląda na to, że przed wakacjami nastąpiła ofensywa firma chwilówkowych. Wiąże się to ze zwiększeniem kwoty pierwszej darmowej chwilówki.
Konkurencję przebiła Szybka Gotówka, która ustawiła limit dla nowego klienta na 6000 zł. Jest to jak do tej pory rekord na naszym rynku. Drugi w kolejności Vivus może zaoferować tylko 3000 zł.

Po 6000 złotych darmowej chwilówki w firmie Szybka Gotówka, może zgłosić się każdy obywatele Polski, którzy w chwili składania wniosku ukończyli 18 lat, posiadający rachunek bankowy i telefon komórkowy, oraz nie posiadający zaległości w spłacie zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
Szybka Gotowka sprawdza klientów w bazach - BIG InfoMonitor, ERIF, KRD, BIK, ZBP.

Chwilówki to produkt pozabankowy, który w pewnym stopniu jest alternatywą dla kredytów oferowanych przez banki. Jednak, pożyczkodawców pozabankowych nie obowiązują regulacje prawne, które muszą przestrzegać banki.

I tak najważniejsza zaletą chwilówki jest brak wymogu badania zdolności kredytowej. Jedyną procedurą badającą zdolność pożyczkobiorcy do spłaty zadłużenia jest weryfikacja w bazach dłużników, takich jak BIG, KRD i tym podobnych.

Drugą ważna zaletą jest możliwość zdobycia środków finansowych bez wychodzenia z domu, wszystkie formalności dokonywanie są zdalnie a pieniądze trafiają na konto bankowe.

Trzecią ważna zaletą chwilówek jest to, że są one oferowane za darmo dla nowych klientów. Kto pożycza po raz pierwszy w danej firmie, zazwyczaj nie musi spłacać kosztów.

Ponad pół miliona młodych Polaków w wieku 18-34 lat ma długi niezwiązane z kredytami. Łączna kwota zadłużenia w tej grupie wiekowej to 4,6 mld zł.
Zadłużenie to spowodowane jest głównie przez chwilówki, rachunki telefoniczne i alimenty.

W ciągu ostatniego roku liczba młodych dłużników wzrosła o blisko 90 tysięcy, a ich łączny dług o 1,4 mld zł.
Takie dane opublikował BIG InfoMonitor.
Z raportu tego biura informacji gospodarczej wynika, że najwięcej dłużników z tej grupy wiekowej mieszka w województwie śląskim.
Warto zauważyć, że średnio przeterminowany dług osób, które nie ukończyły 35 roku życia to aż 8 106 złotych.

Na chwilówkach online zarabiają głównie firmy z dużym kapitałem, który albo pozyskują z wewnętrznych źródeł, albo mają tanie zewnętrzne finansowanie. Osoba, która nie posiada kilku milionów złotych, raczej nie może sobie pozwolić na wejście w ten biznes.

Warto tutaj zaznaczyć, że istnieje model pożyczek społecznościowych. Jest on jednak mało konkurencyjny, ponieważ ewentualna windykacja zazwyczaj spoczywa na inwestorze, który udzielił pożyczki. Co więcej, pożyczkobiorcy nie są gruntownie weryfikowani w bazach BIG oraz BIK.
To właśnie te czynniki zniechęca do pożyczania pieniędzy przez popularną platformę Kokos.pl, która mimu kilkunastu lat  na rynku, nie wyrobiła sobie znaczącego miejsca w branży FinTech.

Wygląda jednak na to, że pojawił się ciekawy projekt, który usunął wady popularnego Kokosa. Jest to FastInvest, którego pomysł opiera się na połączeniu pożyczek społecznościowych oraz firmy z chwilówkami.

Na czym polega ten rewolucyjny projekt?

Osoba, która zostanie zaakceptowana przez FastInvest otrzymuje pożyczkę ze środków firmy z automatu, jednak w każdej chwili może wejść inwestor, który dołoży swoją cześć do pożyczki, pobierając za proporcjonalny do wkłady zysk.

Co więcej, taki inwestor może w każdej chwili odsprzedać swoje udziały do FastInvest, która to firma gwarantuje wykup.

Na chwilę obecną trudno wróżyć, czy taki model biznesowy przebije się na rynku.

 

Rejestry BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej działają w oparciu o ustawy, które określają jakie operacje mogą być w tych bazach przeprowadzane, i kto to może robić.

A wiec negatywną historię w BIK można wyczyścić tylko i wyłącznie przez instytucję który ją tam umieścił. I to właśnie na baku należy się koncentrować, w sytuacji gdy chcemy poprawić sobie scoring w BIK.

Należy tutaj jednak dodać, że do BIK bezpośredni dostęp mają też niektóre firmy z chwilówkami, które podpisały umowę z Biurem. Taka darmowa chwilówka, czy inna pożyczka pozabankowa widnieje w raporcie BIK jako "Kredyt niecelowy oraz studencki". Każda chwilówka jest odnotowane jako osobny wpis.

Dlatego, aby samemu wyczyścić sobie historie kredytową należy napisać pismo reklamację, lub wycofanie zgody. Korzystanie z pośredników jest w tym wypadku bezsensowne.

Niespłacenie chwilówki w określonym przez pożyczkodawce czasie wiąże się z konsekwencjami.

Pierwszą nieprzyjemną rzeczą, jaka spotyka dłużnika jest naliczenie karnych odsetek. Jest to pełnoprawny mechanizm stosowany przez wszystkich wierzycieli. Obecnie takie odsetki wynoszą one 10% rocznie.

Kolejną, jednakże dyskusyjną formą przekonania dłużnika do spłaty, są dodatkowo płatne monity. Pierwsze powiadomienia SMS o zaległościach przychodzą już 2-3 dni po terminie wpłaty. Następnie dłużnik otrzymuje listy oraz telefony z ponagleniem do zapłaty. Taki telefon lub pismo mogą kosztować dodatkowo do kilkudziesięciu złotych.

Wpisanie pożyczkobiorcy do baz dłużników, czyli popularnych BIGów. W zależności od umowy z firmą chwilówkową można znaleźć się na liście Erif, KRD i InfoMonitor, a w szczególnych przypadkach zła historia kredytowa może zostać odnotowana w Biurze Informacji Kredytowej.

Sprzedaż długi firmie windykacyjnej, w sumie dla chwilówek to ostateczność, bo za taki dług mogą otrzymać kilkanaście procent.

Sprawa sądowa i egzekucja komornicza to ostateczność, w sytuacji gdy wszystkie możliwości odzyskania długu zostały wyczerpane.

Chwilówki to specyficzny produkt finansowy, głównie dzięki temu że cała procedura aplikacji została maksymalnie uproszczona. Celem takiego działania było między innymi ułatwienie potencjalnemu pożyczkodawcy podjecie decyzji - skomplikowany proces aplikacji może skutecznie zniechęcić do całej procedury.

Jednym z elementów aplikacji jest weryfikacja tożsamości potencjalnego pożyczkobiorcy, która pozwala potwierdzić tożsamość osoby ubiegającego się o chwilówkę. Ma to w domyśle wyeliminować ryzyko oszustw, a w szczególności zaciąganie pożyczek pozabankowych na skradzione dane osobowe.

Najpowszechniejszym sposobem weryfikacji tożsamości jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego na konto bankowe firmy chwilówkowej. Przelew musi być, co oczywiste, wykonany z konta osoby aplikującej. Sama kwota jest symboliczna i w zależności od firmy wynosi od 0,01 do 1 zł.
Gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku firmy pożyczkowej, możliwe będzie zarówno sprawdzenie imienia i nazwiska oraz nr konta z tymi znajdującymi się na wniosku.

Weryfikacja przez przelew bankowy to popularna metoda na potwierdzenie umowy na odległość.